logo swarzedzLOGO LAUREATA ORŁY ROZRYWKI 1 logo RATPP wariant2bip2

 UWAGA od 1 grudnia 2022 będzie obowiązywał nowy cennik

SWARZĘDZKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI CENNIK ważny do 30 listopada 2022

1. Pływalnia Wodny Raj
1.1 Kompleks basenów:

DZIEŃ TYGODNIAGODZINA

BILET NORMALNY

BILET ULGOWY*

Wartość

dopłata
za 1 min


Wartość

dopłata
za 1 min


Poniedziałek – Piątek06.30 – 22.00

15 zł/os./1godz.

22 zł/os./2 godz.***


  30 gr

  30gr


12 zł/os./1godz.

19 zł/os./2 godz.***25 gr

25 gr

Sobota, Niedziela
i Święta

06.30 – 22.0018 zł/os./1godz.

  25 zł/os./2 godz.***  30 gr

  30 gr

15 zł/os./1godz.

  22 zł/os./2 godz.***25 gr

25 gr

Zorganizowane grupy szkolne** oraz pozaszkolne**

- uczniowie 8 zł/os./45 min (opiekun na 15 osób bezpłatne wejście)

Dzieci do lat 3 korzystają z basenu bezpłatnie w specjalnych pieluchomajtkach.

*/ Bilety ulgowe przysługują:
1) dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na basenie tylko pod opieką osób pełnoletnich,
2) osobom od 60 roku życia za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
3) inwalidom po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności, za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
Minimalny czas korzystania z pływalni przy opłacie gotówką – 1 godzina (60 minut) lub 2 godziny (120 minut). Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

**/ Wejście po uprzednim dokonaniu rezerwacji. Pod pojęciem „grupy pozaszkolne” należy rozumieć grupy działające przy szkołach, klubach, świetlicach środowiskowych, stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych itp. Dotyczy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym tj. do 25 roku życia. Minimalna ilość osób w grupie – 8.

***/ Bilety dwugodzinne są biletami promocyjnymi i nie są opłacane z karnetu SCSiR.

1.2 Bilety promocyjne

Dzień tygodnia

Godzina

Bilet bez ograniczeń*

Poniedziałek - Niedziela

6.30 – 22.00

35 zł

   */Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na halę basenową.

 

Dzień tygodnia

Godzina

Bilet rodzinny*

Wartość

Dopłata za 1 min.

Poniedziałek –PiątekSobota, Niedziela i Święta

6.30 – 22.00

2 osoby – 26 zł

60 gr

3 osoby – 39 zł

90 gr

4 osoby – 48 zł

1,20 zł

5 osób – 60 zł

1,50 zł

za 6 i następną osobę – po 12 zł (dopłata 30 gr/min)

   */ Bilet przysługuje rodzinie, w której przynajmniej jedna osoba jest pełnoletnia (opiekun/rodzic) i jedna jest dzieckiem do lat 18.  
       Minimalny czas korzystania z pływalni - 75 minut. Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z  
       obowiązującym cennikiem.

Dzień tygodnia

Godzina

Bilet dwuosobowy

„Razem Taniej”*

Sobota, Niedziela i Święta

6.30 – 22.00

2 osoby – 30 zł/60min  

dopłata 60 gr/min

*/Bilet przeznaczony dla dwóch osób. Minimalny czas korzystania z pływalni 60 min. Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Dzień tygodnia

Godzina

Bilet „Pora dla Seniora”*

Poniedziałek - Piątek

6.30 – 12.00

10 zł/os./ 60min

dopłata 25 gr/min

*/Bilet przeznaczony dla osób od 60 roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości, inwalidów po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności.Minimalny czas korzystania z pływalni 60 min. Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.


Dzień tygodnia

Godzina

Bilet wakacyjny*

Poniedziałek - Piątek

6.30 – 22.00

10 zł/os./ 60min  

dopłata 25 gr/min

*/Bilet obowiązuje w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 22.00. Minimalny czas korzystania z pływalni – 60 min. Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przeznaczony dla dzieci do lat 18 po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

Dzień tygodnia

Godzina

Bilet urodzinowy*

Poniedziałek - Niedziela

6.30 – 22.00

1 zł/os./ 60min     dopłata 30 gr/min

*/Bilet dla jubilata w dniu urodzin, za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego datę urodzenia. Minimalny czas korzystania z pływalni 60 min. Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.


Zestaw


Opłata

Basen 60 min* + sauna 40 min*30 zł

Kort tenisowy 60 min* + sauna 40 min*35 zł

* / Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.


1.3 Karnety abonamentowe:

Opłata

Okres wykorzystania

Rabat na wybrane usługi*

50 zł

90 dni

10 %

100 zł

90 dni

10 %

150 zł

90 dni

10 %

200 zł

120 dni

10 %

300 zł

150 dni

10 %

400 zł

180 dni

10 %

500 zł

240 dni

10 %

1 000 zł

365 dni

10 %


*/zasady korzystania z karnetów abonamentowych oraz usługi z nich rozliczane, reguluje odrębny regulamin, bilety promocyjne i dwugodzinne nie są opłacane z karnetu SCSiR    ( http://www.scsir.swarzedz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=2237 )      


1.4 Nauka pływania*:

Grupy szkolne: 7 zł/os./45 min (bez opłaty za instruktora)
Opłata za instruktora dla grupy szkolnej: 60 zł (grupa do 12 osób)
Grupy pozaszkolne (8 – 12 osób), cykl do 20 zajęć:
- dzieci (do lat 18):        30 zł/os./45 min (obejmuje opłatę za wejście na basen)
- dorośli:                        35 zł/os/45 min (obejmuje opłatę za wejście na basen)

- zajęcia rodzic+dziecko: 35 zł/os/35 min (obejmuje opłatę za wejście na basen) 

*/Zajęcia trwają 45 minut (w grupie rodzic + dziecko 35 minut), dodatkowo doliczony jest czas
30 minut przeznaczonych na przebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 75 minut (liczonego od wydania kluczyka do szafki, do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

1. 5 Indywidualna nauka pływania*:
- dla jednej osoby                  75 zł/45 min (obejmuje opłatę za wejście na basen)
- dla dwóch osób łącznie     130 zł/45 min (obejmuje opłatę za wejście na basen)
- dla trzech osób łącznie     165 zł/45 min (obejmuje opłatę za wejście na basen)

*/ Zajęcia trwają 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 30 minut przeznaczonych na przebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 75 minut (liczonego od wydania kluczyka do szafki, do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

1. 6 Sauna:
- 10 zł/os./20min – dopłata 0,40 zł/min (minimalny czas korzystania z sauny 20 min, za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem)

1.7 Aerobik na sali fitness*:
- 25 zł/os./45 min                (przy 1 wejściu na zajęcia) (możliwość opłacenia kartą multisport lub System OK)
- 18 zł/os./45 min                (przy 4 wejściach na zajęcia) (brak możliwości opłacenia kartą multisport lub System OK za cały miesiąc z góry)

- 30 zł/os./90 min                (przy 1 wejściu na zajęcia) (możliwość opłacenia kartą multisport lub System OK)
- 25 zł/os./90 min                (przy 4 wejściach na zajęcia) (brak możliwości opłacenia kartą multisport lub System OK za cały miesiąc z góry)

*/ Zajęcia trwają 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 30 minut przeznaczonych na przebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 75 minut (liczonego od wydania kluczyka do szafki, do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

1.8 Aerobik w wodzie:
-   30 zł/os./45 min              (za jednorazowe wejście na basen, obejmuje opłatę za wejście na basen)
- 100 zł/os./45 min              (za 4 wejścia na basen, obejmuje opłatę za wejście na basen, ważny 60 dni))
- 175 zł/os./45 min              (za 8 wejść na basen, obejmuje opłatę za wejście na basen, ważny 90 dni)
- 250 zł/os./45 min              (za 12 wejść na basen, obejmuje opłatę za wejście na basen, ważny 120 dni)

1.9 Gimnastyka dla seniorów*:
- Aqua Senior** –15 zł/45 min (jednorazowy wstęp na zajęcia, obejmuje opłatę za wejście na basen, obowiązuje karnet miesięczny)
- Fitness Senior – 15 zł/45 min (jednorazowy wstęp na zajęcia, obowiązuje karnet miesięczny)

*/ zajęcia przeznaczone dla osób od 50 roku życia, za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, inwalidów po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość).
**/ Zajęcia trwają 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 30 minut przeznaczonych na przebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 75 minut (liczonego od wydania kluczyka do szafki, do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

1.11 Bowling:
1 tor – 35 zł/60 min, 20 zł/30 min (poniedziałek – piątek)
1 tor – 45 zł/60 min, 25 zł/30 min (sobota, niedziela i święta)1.12 Wynajem sali konferencyjnej:                              
- 60 zł/godz.


1.13 Korzystanie z sali fitness na pływalni:    
- 60 zł/godz.           

              
1.15 Półkolonie (5 dni z wyżywieniem) ceny:
- zimowe  590 zł/os.
- letnie     590zł/os.

1.16 Udostępnienie hali basenowej i torów*:
- hala basenowa 1 230 zł/60 min
- basen sportowy 1 tor 150 zł/60 min
- basen rekreacyjny 1 tor 100 zł/60 min
*/wynajem po uprzednim dokonaniu rezerwacji. Nie dotyczy klienta indywidualnego.


1.17 Dodatkowe opłaty:

- za zagubiony kluczyk do szafki – 90 zł
- za zagubiony żeton do szatni   – 30 zł
- za zagubiony karnet abonamentowy – 20 zł

 

Parking i szatnia - bezpłatne. Obuwie zewnętrzne należy zostawić w szatni we własnym worku, najlepiej wielokrotnego użytku.

UWAGA - BASEN - klient ma prawo do zwrotu opłaty za bilet wstępu bez podania przyczyny w ciągu 15 minut od wejścia przez bramkę kasową na podstawie paragonu.

PŁATNOŚĆ: KARTĄ PŁATNICZĄ, GOTÓWKĄ

Honorujemy karty:


karta MultiActive Akceptujemy kartykarta MultiSport Kids Akceptujemy kartykarta MultiSport Kids przed zmianą Akceptujemy kartykarta MultiSport Kids Aqua

karta MultiSport Senior Akceptujemy kartykarta MultiSport Student Akceptujemy kartykarty MultiSport Plus Classic Light Akceptujemy karty 

fitsport     Mcov sport poziom kartaduzejrodziny

kdr awersrewers indeks images images1

 UWAGA: Do wszystkich kart imiennych, należy okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, w celu weryfikacji.

Jedna karta imienna przypisana jest do jednej osoby, która zgodnie z potwierdzeniem tożsamości, może korzystać z dostępnych na tą kartę usług SCSiR.

Karty: MultiSport Plus, MultiSport Active, MultiSport Clasic, MultiSport Light, MultiSport Student
wejście jednorazowe upoważnia do korzystania z usług:
 • basen - 60 minut lub (po przekroczonym czasie dopłata 30 gr za każdą minutę)
 • sauna - 60 minut lub (po przekroczonym czasie dopłata 40 gr za każdą minutę)
 • zajęcia fitness - jedne zajęcia (brak możliwości opłacenia za cały miesiąc z góry)
 • lodowisko - jedna sesja
Możliwość skorzystania z jednej, dowolnie wybranej usługi podczas jednej wizyty dziennie.


Karta: MultiSport Kids. Multisport Classic Kids, MultiAktive Kids, MultiSport Plus Kids,MultiSport Light Kids

wejście jednorazowe upoważnia do korzystania z usług:
 • basen - 60 minut (po przekroczonym czasie dopłata 25 gr za każdą minutę)
 • lodowisko - jedna sesja

Możliwość skorzystania z jednej, dowolnie wybranej usługi podczas jednej wizyty dziennie.

Karty: MultiSport Senior (od 6:30 do 16:00)
wejście jednorazowe upoważnia do korzystania z usług:

 • basen - 60 minut lub (po przekroczonym czasie dopłata 25 gr za każdą minutę)
 • sauna - 40 minut lub (po przekroczonym czasie dopłata 40 gr za każdą minutę)
 • zajęcia fitness - jedne zajęcia (brak możliwości opłacenia za cały miesiąc z góry)
 • lodowisko - jedna sesja

Możliwość skorzystania z jednej, dowolnie wybranej usługi podczas jednej wizyty dziennie. od 6:30 do 16:00.

 

Karty: MultiSport Clasic Dziecko, MultiSport Plus Dziecko, MultiSport Active Dziecko, MultiSport Light Dziecko, MultiSport Kids Aqua.
wejście jednorazowe upoważnia do korzystania z usług:

 • basen - 60 minut (po przekroczonym czasie dopłata 25 gr za każdą minutę)

Możliwość skorzystania raz dziennie.Karty: FitProfit, Fit Sport
wejście jednorazowe upoważnia do korzystania z usług:

 • basen - 60 minut lub (po przekroczonym czasie dopłata 30 gr za każdą minutę)
 • lodowisko - jedna sesja

Możliwość skorzystania z jednej, dowolnie wybranej usługi podczas jednej wizyty dziennie.

Medicover (dawny OK System) pakiety:
 • basen bilet normalny (1h) (po przekroczonym czasie dopłata 30 gr za każdą minutę)
 • basen bilet ulgowy (1h) (po przekroczonym czasie dopłata 25 gr za każdą minutę)
 • sauna (40 min) (po przekroczonym czasie dopłata 40 gr za każdą minutę) 
 • bowling (60 min) z dopłatą 20 zł w tygodniu; Bowling (60 min) z dopłatą 30 zł w soboty, niedziele i święta
 • lodowisko (jedna sesja)
 • zajęcia fitness - jedne zajęcia (brak możliwości opłacenia za cały miesiąc z góry)

Dopłata zgodnie z cennikiem.

 

Karta Dużej Rodziny:

Obowiązuje od poniedziałku do niedzieli od 6:30 do 22:00

karta upoważnia do korzystania z usług:

 • basen bilet - 10 zł/os/75min (dopłata za każdą przekroczoną minutę 0,30)
 • bowling - 25 zł/1 tor/60min
 • lodowisko bilet - 8 zł/os/sesja

Każdy członek rodziny zobowiązany jest okazać swoją Kartę Dużej Rodziny oraz dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, w celu weryfikacji.

 

Legitymacja weterana oraz legitymacja weterana poszkodowanego:

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, Dz.U.2019.0.1569 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

"Art. 30a. weter.wojenn.

Prawo do bezpłatnego korzystania z hali sportowej, siłowni i pływalni

1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.

2.Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego"

Do wejścia bezpłatnego na basen upoważnia legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego, za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.