logo swarzedzLOGO LAUREATA ORŁY ROZRYWKI 1 logo RATPP wariant2bip2

Korzystanie z lodowiska:

Dzień tygodnia

Normalny

Ulgowy*

Bilet szkolny**

Poniedziałek-Piątek

12 zł/os./sesja 1 h

10 zł/os./sesja 1 h

7 zł/os./sesja 1 h

Sobota, Niedziela i Święta

15 zł/os./sesja 1 h

13 zł/os./sesja 1 h

*/ Bilety ulgowe przysługują:

1) dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

2) osobom od 60 roku życia za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,

3) inwalidom po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności, za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość

**/ Dla wszystkich grup zorganizowanych publicznych szkół podstawowych z Gminy Swarzędz łyżwy w cenie biletu.

Dodatkowe opłaty:

wypożyczenie łyżew – 10 zł  (rozmiary od 26 do 47)

ostrzenie łyżew – 12 zł

za zagubiony żeton – 30 zł

za zagubienie łyżew – 400 zł


Bilet wakacyjny:

Dzień tygodnia

Godzina

Bilet wakacyjny*

Poniedziałek - Piątek

10.00 – 21.30

8 zł/os./sesja 1h

*/Bilet obowiązuje w okresie ferii zimowych od poniedziałku. Minimalny czas korzystania z lodowiska – 1h. Przeznaczony dla dzieci do ukończenia 18 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.Nauka jazdy na łyżwach:

- w grupie 45 minut – 20 zł/os. (obejmuje opłatę za wejście na lodowisko)

- indywidualna dla jednej osoby 45 minut – 50 zł (obejmuje opłatę za wejście na lodowisko)

- indywidualna dla dwóch osób 45 minut – 70 zł (obejmuje opłatę za wejście na lodowisko)

- indywidualna dla trzech osób 45 minut – 90 zł (obejmuje opłatę za wejście na lodowisko)