logo swarzedzLOGO LAUREATA ORŁY ROZRYWKI 1 logo RATPP wariant2bip2

Regulamin korzystania ze skateparku w Swarzędzu

1. Regulamin określa zasady korzystania ze skateparku w Swarzędzu, zwanego dalej "Skateparkiem".

2. Wstęp na teren Skateparku oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu.

3. Skatepark stanowi własność Gminy Swarzędz i znajduje się w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu.

4. Wstęp na teren Skateparku jest bezpłatny.

5. Skatepark jest czynny codziennie w godzinach:

a) od 8:00 do 18:00 w miesiącach od października do marca;

b) od 8:00 do 22:00 w miesiącach od kwietnia do września.

6. Na terenie Skateparku mogą przebywać:

a) osoby pełnoletnie, dzieci i młodzież w wieku pomiędzy 12 a 18 rokiem życia;

b) osoby, które nie ukończyły 12 roku życia - wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych;

c) uczniowie podczas zajęć lekcyjnych - wyłącznie pod opieką nauczyciela.

7. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na rolkach, deskorolkach oraz rowerach typu BMX.

8. Korzystający z urządzeń Skateparku mają obowiązek:

a) używania podczas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy;

b) korzystania z urządzeń Skateparku wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem;

c) zachowania zasad ostrożnej i bezpiecznej jazdy.

9. Na terenie Skateparku obowiązuje zakaz:

a) wnoszenia alkoholu i jego spożywania;

b) wnoszenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla korzystających z obiektu (w szczególności szklanych opakowań, ostrych narzędzi);

c) palenia tytoniu;

d) przebywania w stanie pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka;

e) wprowadzania zwierząt;

f) zanieczyszczania lub zaśmiecania;

g) wnoszenia sprzętu muzycznego i grającego bez zgody zarządcy obiektu;

h) chodzenia po urządzeniach Skateparku oraz przebywania w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód.

10. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych lub oblodzenia korzystanie ze skateparku jest zabronione.

11. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób korzystających ze Skateparku, zakłócające porządek (w szczególności niszczące lub narażające na uszkodzenie urządzenia Skateparku) lub naruszające zasady obowiązujące na terenie obiektu zostaną usunięte z terenu Skateparku.

12. Każdy korzystający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić zarządcę Skateparku o zauważonych uszkodzeniach urządzeń oraz ewentualnych innych nieprawidłowościach występujących na terenie obiektu.

13. Na terenie skateparku umieszcza się tablicę o następującej treści: PAMIĘTAJ! Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód. Nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania. Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki. Przed wykonaniem ewolucji upewnij się czy przeszkoda jest wolna. Nie skacz jeśli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste!

14. Na terenie skateparku umieszcza się informacje z numerami telefonów alarmowych.