logo swarzedzLOGO LAUREATA ORŁY ROZRYWKI 1 logo RATPP wariant2bip2

SWARZĘDZKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI cennik obowiązuje do 01.01.2024

1. Pływalnia Wodny Raj 

1.1 Kompleks basenów:

DZIEŃ TYGODNIA GODZINA BILET NORMALNY BILET ULGOWY*
Wartość dopłata
za 1 min
Wartość dopłata
za 1 min
Poniedziałek – Piątek
06.30 – 22.00

 
20 zł/os./1godz.
30 zł/os./2 godz.***

  40 gr
  40gr

 
17 zł/os./1godz.
27 zł/os./2 godz.***


30 gr
30 gr
Sobota, Niedziela
i Święta

06.30 – 22.00
 
 25 zł/os./1godz.
  35 zł/os./2 godz.***
 
  40 gr
  40 gr

20 zł/os./1godz.
  30 zł/os./2 godz.***


 30 gr
 30 gr

Zorganizowane grupy szkolne** oraz pozaszkolne**
- uczniowie 8 zł/os./45 min (opiekun na 15 osób bezpłatne wejście)

Z basenu bezpłatnie korzystają:
- dzieci do lat 3 w specjalnych pieluchomajtkach,
- opiekun towarzyszący osobie niepełnosprawnej z I grupą inwalidzką.
*/ Bilety ulgowe przysługują:
1) dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 25. roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
2) osobom od 60. roku życia, za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
3) inwalidom po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności, za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
4) opiekunowi towarzyszącemu osobie niepełnosprawnej.

Minimalny czas korzystania z pływalni przy opłacie gotówką – 1 godzina (60 minut) lub 2 godziny (120 minut). Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

**/ Wejście po uprzednim dokonaniu rezerwacji. Pod pojęciem „grupy pozaszkolne” należy rozumieć grupy działające przy szkołach, klubach, świetlicach środowiskowych, stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych itp. Dotyczy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym tj. do 25 roku życia. Minimalna ilość osób w grupie – 8.

***/ Bilety dwugodzinne są biletami promocyjnymi i nie są opłacane z karnetu SCSiR

 1.2 Bilety promocyjne

Dzień tygodnia Godzina Bilet bez ograniczeń*
Poniedziałek - Niedziela 6.30 – 22.00 50 zł

   */Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na halę basenową.


Dzień tygodnia Godzina Bilet rodzinny*
Wartość Dopłata za 1 min.
Poniedziałek –Piątek,

Sobota, Niedziela i Święta
6.30 – 22.00

2 osoby – 34 zł 60 gr
3 osoby – 51 zł 90 gr
4 osoby – 68 zł 1,20 zł
5 osób – 80 zł 1,50 zł
za 6 i następną osobę – po 16 zł (dopłata 30 gr/min)

   */ Bilet przysługuje rodzinie, w której przynajmniej jedna osoba jest pełnoletnia (opiekun/rodzic) i jedna jest dzieckiem do lat 18.  
       Minimalny czas korzystania z pływalni - 75 minut. Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z  
       obowiązującym cennikiem.


Dzień tygodnia Godzina Bilet dwuosobowy
„Razem Taniej”*
Sobota, Niedziela i Święta 6.30 – 22.00 2 osoby – 40 zł/60min     dopłata 80 gr/min

*/Bilet przeznaczony dla dwóch osób. Minimalny czas korzystania z pływalni 60 min. Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.


Dzień tygodnia Godzina Bilet „Pora dla Seniora”*
Poniedziałek - Piątek 6.30 – 14.00 15 zł/os./ 60min       dopłata 30 gr/min

*/Bilet przeznaczony dla osób od 60 roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości. Minimalny czas korzystania z pływalni 60 min. Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.


Dzień tygodnia Godzina Bilet wakacyjny*
Poniedziałek - Niedziela i Święta
6.30 – 22.00 15 zł/os./ 60min         dopłata 30 gr/min

*/Bilet obowiązuje w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich od poniedziałku do niedzieli i w Święta w godzinach 6.30 – 22.00. Minimalny czas korzystania z pływalni – 60 min. Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przeznaczony dla dzieci do lat 18 po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

Dzień tygodnia Godzina Bilet urodzinowy*
Poniedziałek - Niedziela 6.30 – 22.00 1 zł/os./ 60min     dopłata 40 gr/min
*/Bilet dla jubilata w dniu urodzin, za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego datę urodzenia. Minimalny czas korzystania z pływalni 60 min. Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.


Zestaw Opłata
Basen 60 min* + sauna 45 min* 40 zł
Kort tenisowy 60 min* + sauna 45 min* 55 zł

* / Za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

1.3 Karnety abonamentowe:

Opłata Okres wykorzystania Rabat na wybrane usługi*
50 zł 90 dni 10 %
100 zł 90 dni 10 %
150 zł 90 dni 10 %
200 zł 120 dni 10 %
300 zł 150 dni 10 %
400 zł 180 dni 10 %
500 zł 240 dni 10 %
1 000 zł 365 dni 10 %


*/zasady korzystania z karnetów abonamentowych oraz usługi z nich rozliczane, reguluje odrębny regulamin, bilety promocyjne i dwugodzinne nie są opłacane z karnetu SCSiR    ( http://www.scsir.swarzedz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=2237 )      


1.4 Nauka pływania*:
Grupy szkolne: 8 zł/os./45 min (bez opłaty za instruktora)
Opłata za instruktora dla grupy szkolnej: 70 zł (grupa do 12 osób)
Grupy pozaszkolne (8 – 12 osób), cykl do 20 zajęć:
- dzieci (do lat 18): 40 zł/os./45 min (obejmuje opłatę za wejście na basen)
- dorośli: 45 zł/os/45 min (obejmuje opłatę za wejście na basen)
- zajęcia rodzic+dziecko: 40 zł/os/35 min (obejmuje opłatę za wejście na basen) 
*/Zajęcia trwają 45 minut (w grupie rodzic + dziecko 35 minut), dodatkowo doliczony jest czas
30 minut przeznaczonych na przebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 75 minut (liczonego od wydania kluczyka do szafki, do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

1. 5 Indywidualna nauka pływania*: od 1 września
- bilet wstępu dla jednej osoby bez instruktora: 40 zł/45 min
- bilet wstępu dla jednej osoby:                 90 zł/45 min (obejmuje opłatę za wejście na basen)
- bilet wstępu dla dwóch osób łącznie:     160 zł/45 min (obejmuje opłatę za wejście na basen)
- bilet wstępu dla trzech osób łącznie:     210 zł/45 min (obejmuje opłatę za wejście na basen)

*/ Zajęcia trwają 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 30 minut przeznaczonych na przebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 75 minut (liczonego od wydania kluczyka do szafki, do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

1. 6 Sauna:
- 10 zł/os./20min – dopłata 0,50 zł/min (minimalny czas korzystania z sauny 20 min, za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem)

1.7 Aerobik na sali fitness*:
- 35 zł/os./45 min                (przy 1 wejściu na zajęcia) (możliwość opłacenia kartą multisport lub System OK)
- 22 zł/os./45 min                (przy 4 wejściach na zajęcia) (brak możliwości opłacenia kartą multisport lub System OK za cały miesiąc z góry)

- 40 zł/os./90 min   (przy 1 wejściu na zajęcia)
- 33 zł/os./90 min   (przy 4 wejściach na zajęcia)             
- 10 zł/os./90 min   (jednorazowo za instruktora dla osób ze sportowymi kartami członkowskimi)


*/ Zajęcia trwają 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 30 minut przeznaczonych na przebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 75 minut (liczonego od wydania kluczyka do szafki, do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

1.8 Aerobik w wodzie:
-   40 zł/os./45 min              (za jednorazowe wejście na basen, obejmuje opłatę za wejście na basen)
- 120 zł/os./45 min              (za 4 wejścia na basen, obejmuje opłatę za wejście na basen, ważny 60 dni))
- 220 zł/os./45 min              (za 8 wejść na basen, obejmuje opłatę za wejście na basen, ważny 90 dni)
- 300 zł/os./45 min              (za 12 wejść na basen, obejmuje opłatę za wejście na basen, ważny 120 dni)
- 15 zł/os/45 min    (jednorazowo za instruktora dla osób ze sportowymi kartami członkowskimi)

1.9 Gimnastyka dla seniorów*:
- Aqua Senior** –19 zł/45 min (jednorazowy wstęp na zajęcia, obejmuje opłatę za wejście na basen, obowiązuje karnet miesięczny)
- Aktywny senior, gimnastyka poranna – 19 zł/45 min (jednorazowy wstęp na zajęcia, obowiązuje karnet miesięczny)

*/ zajęcia przeznaczone dla osób od 50 roku życia, za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, inwalidów po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość).
**/ Zajęcia trwają 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 30 minut przeznaczonych na przebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 75 minut (liczonego od wydania kluczyka do szafki, do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

1.11 Bowling:
1 tor – 50 zł/60 min, 30 zł/30 min (poniedziałek – piątek)
1 tor – 60 zł/60 min, 40 zł/30 min (sobota, niedziela i święta)
 
1.12 Wynajem sali konferencyjnej:                              
- 80 zł/godz.


1.13 Korzystanie z sali fitness na pływalni:    
- 80 zł/godz.           
                
1.15 Półkolonie (5 dni z wyżywieniem) ceny:
- zimowe  650 zł/os.
- letnie     650 zł/os.
 
1.16 Udostępnienie hali basenowej i torów*:
- hala basenowa 1 500 zł/60 min
- basen sportowy 1 tor 165 zł/60 min
- basen rekreacyjny 1 tor 115 zł/60 min
*/wynajem po uprzednim dokonaniu rezerwacji. Nie dotyczy klienta indywidualnego. 


1.17 Dodatkowe opłaty:
- za zagubiony kluczyk do szafki – 90 zł
- za zagubiony żeton do szatni   – 30 zł
- za zagubiony karnet abonamentowy – 20 zł

Parking i szatnia - bezpłatne. Obuwie zewnętrzne należy zostawić w szatni we własnym worku, najlepiej wielokrotnego użytku.

UWAGA - BASEN - klient ma prawo do zwrotu opłaty za bilet wstępu bez podania przyczyny w ciągu 15 minut od wejścia przez bramkę kasową na podstawie paragonu.

PŁATNOŚĆ: KARTĄ PŁATNICZĄ, GOTÓWKĄ

Honorujemy karty:


karta MultiActive Akceptujemy kartykarta MultiSport Kids Akceptujemy kartykarta MultiSport Kids przed zmianą Akceptujemy kartykarta MultiSport Kids Aqua

karta MultiSport Senior Akceptujemy kartykarta MultiSport Student Akceptujemy kartykarty MultiSport Plus Classic Light Akceptujemy karty 

fitsport     Mcov sport poziom kartaduzejrodziny

kdr awersrewers indeks images images1

 UWAGA: Do wszystkich kart imiennych, należy okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, w celu weryfikacji.

Jedna karta imienna przypisana jest do jednej osoby, która zgodnie z potwierdzeniem tożsamości, może korzystać z dostępnych na tą kartę usług SCSiR.

Karty: MultiSport Plus, MultiSport Active, MultiSport Clasic, MultiSport Light, MultiSport Student
Możliwość skorzystania z usług(i) raz podczas jednej Wizyty w Obiekcie:
 • basen - 75 minut lub (po przekroczonym czasie dopłata 40 gr za każdą minutę)
 • sauna - 60 minut lub (po przekroczonym czasie dopłata 50 gr za każdą minutę)
 • zajęcia fitness - jedne zajęcia (brak możliwości opłacenia za cały miesiąc z góry)
 • lodowisko - jedna sesja

Możliwość skorzystania z usług(i) raz dziennie:

 • bowling (60 min) z dopłatą 35 zł w tygodniu; Bowling (60 min) z dopłatą 45 zł w soboty, niedziele i święta
UWAGA: MultiSport Classic, MultiActive, MultiSport Light - możliwość skorzystania z Wejście jeden raz dziennie.

Karta: MultiSport Kids. Multisport Classic Kids, MultiAktive Kids, MultiSport Plus Kids,MultiSport Light Kids
Możliwość skorzystania z usług(i) raz podczas jednej Wizyty w Obiekcie:
 • basen - 75 minut (po przekroczonym czasie dopłata 30 gr za każdą minutę)
 • lodowisko - jedna sesja

Możliwość skorzystania z usług(i) raz dziennie:

 • bowling (60 min) z dopłatą 35 zł w tygodniu; Bowling (60 min) z dopłatą 45 zł w soboty, niedziele i święta

UWAGA: MultiSport Classic KIDS, MultiActive KIDS, MultiSport Light KIDS - możliwość skorzystania z Wejście jeden raz dziennie.

Karty: MultiSport Senior (od 6:30 do 16:00)
wejście jednorazowe upoważnia do korzystania z usług:

 • basen - 75 minut lub (po przekroczonym czasie dopłata 30 gr za każdą minutę)
 • sauna - 40 minut lub (po przekroczonym czasie dopłata 50 gr za każdą minutę)
 • zajęcia fitness - jedne zajęcia (brak możliwości opłacenia za cały miesiąc z góry)
 • lodowisko - jedna sesja
 • bowling (60 min) z dopłatą 35 zł w tygodniu; Bowling (60 min) z dopłatą 45 zł w soboty, niedziele i święta

Możliwość skorzystania z jednego, dowolnie wybranego Wejścia raz w ciągu dnia w godzinach od 6:30 do 16:00.

Karty: MultiSport Clasic Dziecko, MultiSport Plus Dziecko, MultiSport Active Dziecko, MultiSport Light Dziecko, MultiSport Kids Aqua.
Możliwość skorzystania z usług(i) raz podczas jednej Wizyty w Obiekcie:

 • basen - 75 minut (po przekroczonym czasie dopłata 30 gr za każdą minutę)

UWAGA: MultiSport Classic Dziecko, MultiActive Dziecko, MultiSport Light Dziecko - możliwość skorzystania z Wejście jeden raz dziennie.

Karty: FitProfit
wejście jednorazowe upoważnia do korzystania z usług:

 • basen - 60 minut (po przekroczonym czasie dopłata 40 gr za każdą minutę) lub
 • lodowisko - jedna sesja 1,5 h lub
 • sauna - 60 minut (po przekroczonym czasie dopłata 50 gr za każdą minutę) lub 
 • zajęcia fitness - jedne zajęcia 45 minut (brak możliwości opłacenia za cały miesiąc z góry) lub 
 • bowling (60 min) z dopłatą 35 zł w tygodniu; Bowling (60 min) z dopłatą 45 zł w soboty, niedziele i święta lub 
 • kort tenisowy (60 minut) z dopłatą: Pn-Pt godz. 9-15 25 zł, Pn-Pt godz. 15-21 30 zł, S,N i Św godz 8-21 30 zł

Możliwość skorzystania z jednej, dowolnie wybranej usługi podczas jednej wizyty dziennie.

Karty: FitSport
wejście jednorazowe upoważnia do korzystania z usług:

 • basen - 60 minut (po przekroczonym czasie dopłata 40 gr za każdą minutę) lub
 • lodowisko - jedna sesja 1,5 h lub
 • sauna - 60 minut (po przekroczonym czasie dopłata 50 gr za każdą minutę) lub 
 • zajęcia fitness - jedne zajęcia 45 minut (brak możliwości opłacenia za cały miesiąc z góry) lub 

Możliwość skorzystania z jednej, dowolnie wybranej usługi podczas jednej wizyty dziennie.

Karty: FitProfit Dziecko
wejście jednorazowe upoważnia do korzystania z usług:

 • basen - 60 minut (po przekroczonym czasie dopłata 40 gr za każdą minutę) lub
 • lodowisko - jedna sesja 1,5 h lub
 • bowling (60 min) z dopłatą 35 zł w tygodniu; Bowling (60 min) z dopłatą 45 zł w soboty, niedziele i święta lub 
 • kort tenisowy (60 minut) z dopłatą: Pn-Pt godz. 9-15 25 zł, Pn-Pt godz. 15-21 30 zł, S,N i Św godz 8-21 30 zł

Możliwość skorzystania z jednej, dowolnie wybranej usługi podczas jednej wizyty dziennie.

Karty: FitSport Dziecko
wejście jednorazowe upoważnia do korzystania z usług:

 • basen - 60 minut (po przekroczonym czasie dopłata 40 gr za każdą minutę) lub
 • lodowisko - jedna sesja 1,5 h lub

Możliwość skorzystania z jednej, dowolnie wybranej usługi podczas jednej wizyty dziennie.

 Karty: FitProfit Dziecko Basen/ FotSport Dziecko Basen
wejście jednorazowe upoważnia do korzystania z usług:

 • basen - 60 minut (po przekroczonym czasie dopłata 40 gr za każdą minutę)

Możliwość skorzystania z jednej, dowolnie wybranej usługi podczas jednej wizyty dziennie.

Medicover Sport (dawny OK System) pakiety: 
 • basen bilet normalny (75 min) (po przekroczonym czasie dopłata 40 gr za każdą minutę)
 • basen bilet ulgowy (75 min) (po przekroczonym czasie dopłata 30 gr za każdą minutę)
 • sauna (60 min) (po przekroczonym czasie dopłata 50 gr za każdą minutę) 
 • bowling (60 min) z dopłatą 35 zł w tygodniu; Bowling (60 min) z dopłatą 45 zł w soboty, niedziele i święta
 • lodowisko (jedna sesja)
 • zajęcia fitness - jedne zajęcia (brak możliwości opłacenia za cały miesiąc z góry)
 • kort tenisowy (60 minut) z dopłatą: Pn-Pt godz. 9-15 25 zł, Pn-Pt godz. 15-21 30 zł, S,N i Św godz 8-21 30 zł

Dopłata zgodnie z cennikiem.

 

Karta Dużej Rodziny:

Obowiązuje od poniedziałku do niedzieli od 6:30 do 22:00

karta upoważnia do korzystania z usług:

 • basen bilet - 14 zł/os/75min (dopłata za każdą przekroczoną minutę 0,30)
 • bowling - 40 zł/1 tor/60min
 • lodowisko bilet - 14 zł/os/sesja

Każdy członek rodziny zobowiązany jest okazać swoją Kartę Dużej Rodziny oraz dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, w celu weryfikacji.

 

Legitymacja weterana oraz legitymacja weterana poszkodowanego:

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, Dz.U.2019.0.1569 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

"Art. 30a. weter.wojenn.

Prawo do bezpłatnego korzystania z hali sportowej, siłowni i pływalni

1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.

2.Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego"

Do wejścia bezpłatnego na basen upoważnia legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego, za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.