logo swarzedzLOGO LAUREATA ORŁY ROZRYWKI 1 logo RATPP wariant2bip2

 

Regulamin korzystania z kortów tenisowych SCSiR


1. Korty Tenisowe są obiektem, którego właścicielem jest Miasto i Gmina Swarzędz.
2. Korty Tenisowe znajdują się w zarządzie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
3. Osoby przebywające na Kortach zobowiązane są do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Kortów Tenisowych wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
5. Wszystkie osoby korzystające z Kortów Tenisowych zobowiązane są do:
 • posiadania stroju sportowego oraz obuwia z podeszwą przystosowaną do gry na kortach ziemnych
 • uiszczenia opłaty za grę w kasie Pływalni każdorazowo przed wejściem na kort (zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem)
 • uporządkowania nawierzchni kortu w ramach wynajętego czasu gry
 • użytkowania kortu zgodnie z jego przeznaczeniem
 • stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi kortów
 • poinformowania obsługi kortów o wszystkich zauważonych usterkach wyposażenia i nawierzchni zarówno przed rozpoczęciem gry jak i powstałych w trakcie użytkowania
 • zachowania porządku, spokoju i ciszy, by nie utrudniać gry innym użytkownikom.
6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez użytkownika wyposażenia Kortów Tenisowych obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
7. Na terenie Kortów Tenisowych zabrania się:
 • palenia tytoniu i zażywania środków odurzających
 • wnoszenia i picia alkoholu
 • przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
 • wprowadzania zwierząt

8. Z oferty gry na Kortach Tenisowych SCSiR mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych. SCSiR
nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry oraz wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu i poleceń obsługi kortów.
9. Rezerwacji kortów można dokonać osobiście w kasie Pływalni lub telefonicznie (nr tel. 61-650-95-27).
10. SCSiR zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu rozgrywanych turniejów lub konserwacji obiektu, o czym poinformuje telefonicznie z wyprzedzeniem.
11. W przypadku utraty wykupionych godzin z powodu złych warunków atmosferycznych lub awarii technicznych użytkownikowi przysługuje prawo do odrobienia utraconych godzin w dogodnych dla niego terminach po wcześniejszym ich uzgodnieniu w kasie Pływalni.
12.W przypadku niemożliwości skorzystania z dokonanej rezerwacji należy zgłosić ten fakt co najmniej 24h przed grą.
13. Za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie obiektu, SCSiR nie odpowiada.


Uchwała Nr XLIV/384/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu