logo swarzedzLOGO LAUREATA ORŁY ROZRYWKI 1 logo RATPP wariant2bip2

 ZASADY UŻYTKOWANIA POMOSTU PŁYWAJĄCEGO


·       POMOST PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW PIESZYCH I CUMOWANIA URZĄDZEŃ PŁYWAJĄCYCH
·       DOPUSZCZALNA ILOŚĆ OSÓB NA POMOŚCIE – 25
·       ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA BARIERY POMOSTU
·       ZABRANIA SIĘ SKOKÓW DO WODY Z POMOSTU
·       ZABRANIA SIĘ SKUPIANIA DUŻYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW NA KRAWĘDZIACH POMOSTU OTWARTEGO
·       DZIECI DO LAT 10 MOGĄ PRZEBYWAĆ NA POMOŚCIE TYLKO POD STAŁĄ OPIEKĄ OPIEKUNÓW
·       ODPADY I ŚMIECI WRZUCAJ WYŁĄCZNIE DO ODPOWIEDNICH POJEMNIKÓW
·       W RAZIE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUB W INNYCH NIETYPOWYCH SYTUACJACH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ POLECENIOM OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
·       UPRASZA SIĘ O ZGŁASZANIE SYTUACJI POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNYCH – ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW, WIDOCZNE USZKODZENIA KONSTRUKCJI POMOSTU TEL. 512 074 360