logo swarzedzLOGO LAUREATA ORŁY ROZRYWKI 1 logo RATPP wariant2bip2


Na Skateparku obowiązują KASKI i OCHRANIACZE
Bezpieczeństwo na skateparku to podstawa.

https://www.youtube.com/watch?v=16xQ28MRL48&feature=youtu.be&fbclid=IwAR14jR7dEm_VaU0wcco36JdxwKCnB_lEKZsH4oECNysDfXi0VoQLlkiBz0Q


 

 

Regulamin korzystania ze Skateparku w Swarzędzu


§ 1


1. Regulamin określa zasady korzystania ze Skateparku w Swarzędzu, zwanego dalej "Skateparkiem".

2. Wstęp na teren Skateparku oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu.

3. Skatepark stanowi własność Gminy Swarzędz i znajduje się w zarządzie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

§ 2


1. Wstęp na teren Skateparku jest bezpłatny.

2. Skatepark jest czynny codziennie od 6:00 do 22:00 (październik-marzec) oraz od 6:00 do 24:00 (kwiecień-wrzesień).

3. Na terenie Skateparku mogą przebywać:

1) osoby pełnoletnie, dzieci i młodzież w wieku pomiędzy 12 a 18 rokiem życia;

2) osoby, które nie ukończyły 12. roku życia - wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych;

3) uczniowie podczas zajęć lekcyjnych - wyłącznie pod opieką nauczyciela.

4. Prowadzenie na terenie Skateparku zorganizowanych zajęć grupowych wymaga uzgodnienia warunków i uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody zarządcy obiektu.

§ 3


1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach wyczynowych oraz rowerach typu BMX o maksymalnej średnicy kół 20 cali, z wyłączeniem sprzętu posiadającego koła z pegami o ostrych krawędziach.

2. Korzystający z urządzeń Skateparku mają bezwzględny obowiązek:

1) używania podczas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy;

2) korzystania z urządzeń Skateparku wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem;

3) zachowania zasad ostrożnej i bezpiecznej jazdy.

§ 4


1. Na terenie Skateparku obowiązuje zakaz:

1) wstępu osobom niekorzystającym czynnie ze Skateparku;

2) wnoszenia alkoholu, jego spożywania i palenia tytoniu;

3) wnoszenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla korzystających z obiektu, w szczególności szklanych opakowań i ostrych narzędzi;

4) przebywania w stanie pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających;

5) wprowadzania zwierząt;

6) zanieczyszczania lub zaśmiecania;

7) chodzenia po urządzeniach Skateparku oraz przebywania w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód.

2. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych lub oblodzenia korzystanie ze Skateparku jest zabronione.

3. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób korzystających ze Skateparku, zakłócające porządek (w szczególności niszczące lub narażające na uszkodzenie urządzenia Skateparku) lub naruszające zasady obowiązujące na terenie obiektu zostaną usunięte z terenu Skateparku.

4. Każdy korzystający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić zarządcę Skateparku o zauważonych uszkodzeniach urządzeń oraz ewentualnych innych nieprawidłowościach występujących na terenie obiektu.

§ 5


1. Na terenie Skateparku umieszcza się tablicę o następującej treści: PAMIĘTAJ! Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód. Nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania. Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki. Przed wykonaniem ewolucji upewnij się, czy przeszkoda jest wolna. Nie skacz, jeśli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste!

2. Na terenie Skateparku umieszcza się informacje z numerami telefonów alarmowych.

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH : 112 lub

a)       Policja: 997

b)       Pogotowie: 999

c)        Straż pożarna: 998

d)       Straż Miejska w Swarzędzu: 61 651 09 86Niniejszy regulamin stanowi Załącznik do Uchwały Nr XXIV/292/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 czerwca 2020 r.